obcnizbor2009aDan pred dnevom žena smo izbrali za svečani občni zbor Turističnega društva Ptujska Gora v gostilni Dolinca. Po uvodnem pozdravu smo pričeli z delom in izbrali delovno predsedstvo. Ob poročilih predsednice, blagajnika in nadzornega odbora ni bilo pripomb, zato smo lahko nadaljevali z načrtom dela, ki je bil dopolnjen in potrjen. V letošnjem letu smo si zastavili veliko novih projektov. Naj omenim nekaj najpomembnejših: izdaja zloženke o Ptujski Gori, tisk novih razglednic z motivom Ptujske Gore, organizacija čistilne akcije po celotni občini ter organizacija različnih prireditev, koncertov ...
Sledila je razrešitev treh članov upravnega odbora in izvolitev novih. Na tem mestu bi se rada zahvalila tajnici Mojci Topolovec ter predvsem dosedanjemu blagajniku, Francu Bogme, za odgovorno in uspešno sodelovanje v upravnem odboru, iz katerega sta izstopila zaradi osebnih razlogov. Nov podpredsednik je postal Miran Senčar, ki se seli v našo občino, tajnica je postala naša nekdanja sodelavka v turističnoinformacijski pisarni na trgu, Marjana Lamberger, blagajnik pa dosedanji podpredsednik, Cvetko Pepelnik.
Preden smo besedo predali gostom, smo z uokvirjeno zahvalo presenetili dosedanje predsednike. Z nami sta bila g. Štefan Mally, eden od ustanovnih članov in prvi predsednik, ter še danes zelo aktiven član našega društva in tretji predsednik, g. Ernest Likavec. Med njima je krajši čas društvo vodil g. Anton Strašek, ki pa se je zaradi bolezni opravičil in smo mu zahvalo odnesli naslednji dan na dom. Gospoda Štefana smo nato tudi proglasili za častnega člana Turističnega društva Ptujska Gora, kar si nedvomno zasluži, kajti brez njega in njegovih tedanjih prostovoljnih sodelavcev tudi nas danes ne bi bilo. S cvetom ob lanskoletni 70-letnici pa smo pozdravili tudi častnega občana občine Majšperk, g. Stojana Kerblerja.
obcnizbor2009bGostje so nam izrekli predvsem čestitke ob visokem jubileju (40 let je za turistična društva v Sloveniji dokaj dolga doba), uspešnem poslovanju in izrazili željo po dobrem sodelovanju v bodoče. Posamezniki so nas seznanili z novostmi znotraj Turistične zveze Slovenije, ki je krovna društvena organizacija pri nas, ter z ugodnostmi, ki jih za člane TD ter podjetja nudi članska izkaznica TZS. Prav tako smo potrdili pristop k Pokrajinski turistični zvezi Spodnje Podravje, ki se šele organizira. S povezovanjem se bomo lahko uspešneje prijavljali na razne razpise za pridobivanje finančnih sredstev.
Ob koncu sta naši najmlajši članici, Sara in Ana, med žene in dekleta razdelili rožice v čast njihovemu prazniku. Po pogostitvi smo se še malce zadržali in poklepetali v prijetni družbi.

Vilma Angel
TD Ptujska Gora