Ptujska Gora je gručasto naselje vrh slemena Savinsko ob cesti Ptuj–Majšperk, z jedrom okoli Marijine župnijske in romarske cerkve, ki je tudi največja znamenitost kraja.

Cerkev je bila zgrajena okoli leta 1410. Prva pisna omemba cerkve je iz leta 1442, v kateri je uporabljeno ime Neustift (Nova Štifta). Ustanovitelj cerkve je bil Bernard III. Ptujski (zgraditi jo je dal verjetno po zaobljubi), pri gradnji in oskrbi cerkve pa je sodelovalo več plemiških družin, med njimi celjski grof Friderik II., plemiška družina Stubenberg, vitez Žiga Dobrnski.

Že nekaj desetletij po dokončanju cerkve so se začeli turški vpadi. Turki so vdrli tudi na Ptujsko Goro, oropali cerkev in poškodovali mnoge dragocene kipe. Zato so prebivalci v času turških vpadov obdali cerkev z visokim obzidjem in obrambnimi stolpi ter tako naredili obrambno postojanko (1471–1493). Ptujska Gora s taborskim obzidjem je upodobljena na Vischerjevem bakrorezu iz leta 1681.
Na žalostne čase turških vpadov spominja tudi legenda, da je Marija svojo cerkev rešila pred Turki tako, da jo je zagrnila v temen oblak, zato je niso našli. Takrat so ljudje naselje začeli imenovati "Črna Gora". To ime se je obdržalo vse do leta 1937.

Vas Ptujska Gora se je razvila na ravnici pod cerkvijo, pred katero je velik tržni prostor. Leta 1447 je naselje postalo trg z lastnim nižjim sodstvom in s tržnimi pravicami (letni sejmi in tedenski tržni dnevi, s katerimi je Ptujska Gora "tekmovala" s Ptujem). Začasno je bil tu tudi sedež deželskega sodišča. To dokazuje tudi sramotilni steber – pranger, h kateremu so nekdaj privezovali obsojene prestopnike, da bi jih izpostavili javnemu posmehu in drugim v opomin. Današnji steber, ki stoji na trgu in na katerem je vklesana letnica 1855, je le kopija izvirnika iz 15. stoletja.

K razvoju samega kraja in trga je pripomogla tudi šola, saj je pouk na Ptujski Gori potekal že leta 1677. Najprej je šlo za zasebne šole, leta 1900 pa se je pričel pouk v stavbi današnje šole.
 
Nekoč so se ljudje na Ptujski Gori ukvarjali s kmetijstvom. Poleg te dejavnosti je bila močno razvita tudi domača obrt. Kraj je imel sedem gostiln, dve pekarni, dve trafiki. Tudi trgovin ni manjkalo, bile so kar tri. Ptujska Gora je imela tudi zdravstveni dom, zobozdravnika in žandarmerijo. Ljudje so se veliko ukvarjali z žganjekuho. Pred vojno se je Ptujska Gora lahko pohvalila še z lončarstvom, s kamnoseštvom, krojaštvom, kovaštvom, kolarstvom; te dejavnosti so žal po vojni zamrle.