Terra Parzival je star, interdisciplinaren, medgeneracijski in medkulturni projekt povezan s trajnostnim razvojem regije, mitološkim turizmom in evropsko identiteto.

V Sloveniji ležijo korenine evropske identitete, ki se je kalila s Kraljem Arturjem in vitezi okrogle mize, med katerimi je bil tudi iskalec grala – vitez Parzival, ki ni le legenda, je eden izmed pravzorcev Evrope.

Tako je bil med 22. in 24. junijem 2012 na edinstven način prikazan rezultat večletnih raziskav o eni izmed veličastnejših figur srednjeveške Evrope – viteza Parzivala,  katerega je v svojem epskem delu opisal pesnik Wolfram von Eschenbach. Iz tega epa je razvidno, da je bil vitez Parzival povezan z slovensko regijo med Ptujem in Bočem (Mont-Zal-Wotch),  Dravinjsko dolino in regijo Haloz.

Tako smo bili gostitelji tega dogodka tudi na Ptujski Gori in sicer 24. junija 2012. 

Tridnevno dogajanje se je začelo s slavnostno otvoritvijo dogodka v prostorih Porsche Maribor. Po uvodnem pozdravu gostiteljev je sledil koncert orkestra Camerata Labacensis in  violinista g. Miha Pogačnika. Udeleženci smo imeli edinstveno priložnost dogodek spremljati iz sedišč,  umeščenih med orkester. Po končanem koncertu je sledila licitacija slik akademskega slikarja Jožeta Ciuhe ter pogostitev in druženje pozno v večer.

V soboto 23. junija se je dogodek nadaljeval na dvorcu Štatenberg, kjer je bil slavnostni dvig zastave Terra Parzival ter dobrodošlica s harmoniko in pogostitvijo. Pot se je nadaljevala s turističnim vlakcem do jame Belojača. Pred jamo je sledilo pripovedovanje zgodbe in dialoga Parzivala Trevrizenta  ob spremstvu pevcev, Gregorijanski koral, Palestrina (pripovedovalka Michaela Sauber). Po končani pogostitvi vožnja nazaj na dvorec, kjer je pred vstopom na dvorišče dvorca vsak udeleženec  ob pomoči avtorja in umetnika Mihe Krištofa, »dodal končno sled družbeni skulpturi«, imenovani Gralska čaša. Sledila so predavanja filozofa Davorina Peršiča o pomenu dialoga Parzivala-Trevrizenta v današnjem času ter predavanje Ruedigerja Blankertza. V popoldanskem času se je zvrstilo  vrsta razstav, predavanj, delavnic, predstavitev lokalne kulture, ogled vinske kleti.

Večerno dogajanje se je nadaljevalo na Ptujskem gradu, kjer si je bilo možno ogledati tudi srednjeveške viteške igre. Sledilo je nadaljevanje zgodbe o Parzivalu ter glasbeni proces violinista Mihe Pogačnika in Diane Baker na klavirju v dvorani gradu. Po končanem glasbenem procesu so pripravili na dvorišču gradu srednjeveško gostijo z gosti: Capella Carniola (Janez Jocif) in Ljoba Jenče, ki je izvajala antične pesmi. Vsi udeleženci in gostje so bili oblečeni v srednjeveška oblačila. Dogajanje se je nadaljevalo ob prijetnem druženju pozno v večer.

Zadnji dan dogodka se je pričel v Studenicah, kje je bil sprejem konjenice z Gralsko čašo ter nadaljevanje Parzivalove zgodbe. Prav tako so predstavili lokalno ponudbo. Sledila je vožnja do Križeče vasi, kjer si je bilo možno ogledati mlin, prikaz kuhanja oglja ter vaško tržnico.

V popoldanskih urah je sledila vožnja do Ptujske Gore. Dogajanje na trgu je popestrilo prihod kočije na trg, s katero se je prevažala Gralska čaša. Kasneje so Gralsko čašo ponesli v Baziliko Marije zavetnice,  kjer je  sledil  koncert g. Miha Pogačnika.. Na začetku je ga. županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin pozdravila  vse navzoče, za tem pa je  pater g. Milan Holc na kratko predstavil zgodovino Ptujske Gore. Po končanem koncertu  smo na stojnicah z ostalimi društvi predstavili in ponudili lokalno domačo hrano, dobro kapljico ter sladke dobrote iz teh krajev. Gostje so si prav tako  ogledali galerijo g. Stojana Kerblerja ter bili navdušeni nad njegovimi fotografijami.

Dogajanje se je nadaljevalo ob prijetnem druženju na samem trgu. Gostje so bili navdušeni nad samo gostoljubnostjo domačinov,  čudovito okolico ter razgledom, kateri se ponuja s 352 metrov visokega griča.

V poznih popoldanskih urah so zapustili Ptujsko Goro, v želji da se še vrnejo v naše kraje. Pot so nadaljevali  proti gradu Borl, kjer je bil zaključek tridnevnega dogajanja.

TD Ptujska Gora

Tanja Leskovar