TD Ptujska Gora si pridržuje avtorske pravice za vsebino, ki je objavljena na naših spletnih straneh. Vsebine teh spletnih strani ni dovoljeno spreminjati oziroma uporabljati na drugih spletnih straneh, prav tako je ni dovoljeno kopirati za javne in komercialne namene.

TD Ptujska Gora ne prevzema odgovornosti za uporabo kateregakoli dela vsebine v različne namene. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. TD Ptujska Gora ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani.

Spletne strani TD Ptujska Gora vsebujejo tudi povezave na spletne strani drugih podjetij z namenom, da vam omogočimo dostop do dodatnih virov informacij. TD Ptujska Gora ne odgovarja za vsebino na povezanih spletnih straneh drugih podjetij. Če bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajoča, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo tehnično mogoče.

V TD Ptujska Gora spoštujemo zasebnost obiskovalcev spletnih strani in osebnih podatkov ne bomo posojali, prodajali ali dali na razpolago tretjim osebam. Podatki, ki nam jih boste zaupali, bodo namenjeni interni uporabi v našem društvu in izboljševanju delovanja spletne strani.